Pavement/ Dlažby/ Járda

ABS form road tile #1 75х50 cm/ABS forma dlaždicová č.1/ABS forma csempe

ABS form road tile #1 75х50 cm/ABS forma dlaždicová č.1/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.1 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 75 × 50 × 8 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 21,00 €

ABS form road tile #2 75х50 cm/ABS forma dlaždicová č.2/ABS forma csempe

ABS form road tile #2 75х50 cm/ABS forma dlaždicová č.2/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.2 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 75 × 50 × 8 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 21,00 €

ABS form road tile #3 75х50 cm/ABS forma dlaždicová č.3/ABS forma csempe

ABS form road tile #3 75х50 cm/ABS forma dlaždicová č.3/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.3 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 75 × 50 × 8 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 21,00 €

ABS form road tile #4 50х50 cm Chess /ABS forma dlaždicová č.4/ABS forma csem

ABS form road tile #4 50х50 cm Chess /ABS forma dlaždicová č.4/ABS forma csem

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.4 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 7 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #5 50х50 cm Fantasia/ABS forma dlaždicová č.5/ABS forma csempe

ABS form road tile #5 50х50 cm Fantasia/ABS forma dlaždicová č.5/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.5 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 7 cm      

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #6 50х50 cm Plain/ABS forma dlaždicová č.6/ABS forma csempe

ABS form road tile #6 50х50 cm Plain/ABS forma dlaždicová č.6/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.6 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 7 cm        

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #7 50х50 cm Plain 50x50 for making rubber 1/ABS forma dlaždicová pre výrobu gumových dlaždíc s uhlom 90 stupňov č.7/ABS forma csempe készítésére gumi lapok 90 fokos szögben

ABS form road tile #7 50х50 cm Plain 50x50 for making rubber 1/ABS forma dlaždicová pre výrobu gumových dlaždíc s uhlom 90 stupňov č.7/ABS forma csempe készítésére gumi lapok 90 fokos szögben

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.7 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #8 50х50 cm Parquet 50x50 č.8/ABS forma dlaždicová/ABS forma csempe

ABS form road tile #8 50х50 cm Parquet 50x50 č.8/ABS forma dlaždicová/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.8 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #9 50х50 cm Parquet 50x50/ABS forma dlaždicová č.9/ABS forma csempe

ABS form road tile #9 50х50 cm Parquet 50x50/ABS forma dlaždicová č.9/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.9 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm      

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #10 50х50 cm Parquet 50x50/ABS forma dlaždicová č.10/ABS forma csempe

ABS form road tile #10 50х50 cm Parquet 50x50/ABS forma dlaždicová č.10/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.10 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm      

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #11 50х50 cm Parquet 50x50/ABS forma dlaždicová č.11/ABS forma csempe

ABS form road tile #11 50х50 cm Parquet 50x50/ABS forma dlaždicová č.11/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.11 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #12 50х50 cm Old Town/ABS forma dlaždicová č.12/ABS forma csempe

ABS form road tile #12 50х50 cm Old Town/ABS forma dlaždicová č.12/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.12 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #13 50х50 cm Italy plain/ABS forma dlaždicová č.13/ABS forma csempe

ABS form road tile #13 50х50 cm Italy plain/ABS forma dlaždicová č.13/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.13 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #14 50х50 cm Italy wood/ABS forma dlaždicová č.14/ABS forma csem

ABS form road tile #14 50х50 cm Italy wood/ABS forma dlaždicová č.14/ABS forma csem

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.14 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #15 50х50 cm Italy shagreen/ABS forma dlaždicová č.15/ABS forma csempe

ABS form road tile #15 50х50 cm Italy shagreen/ABS forma dlaždicová č.15/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.15 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #16 50х50 cm/ABS forma dlaždicová č.16/ABS forma csempe

ABS form road tile #16 50х50 cm/ABS forma dlaždicová č.16/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.16 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #17 50х50 cm/ABS forma dlaždicová č.17/ABS forma csempe

ABS form road tile #17 50х50 cm/ABS forma dlaždicová č.17/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.17 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #18 50х50 cm/ABS forma dlaždicová č.18/ABS forma csempe

ABS form road tile #18 50х50 cm/ABS forma dlaždicová č.18/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.18 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #19 50х50 cm/ABS forma dlaždicová č.19/ABS forma csempe

ABS form road tile #19 50х50 cm/ABS forma dlaždicová č.19/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.19 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

ABS form road tile #20 50х50 cm/ABS forma dlaždicová č.20/ABS forma csempe

ABS form road tile #20 50х50 cm/ABS forma dlaždicová č.20/ABS forma csempe

ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky č.20 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 5 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,00 €

Vyhľadávanie/ Search/ Keresés

Kontakt/ Contact/ Kontakt

BETONFORM 97101 Prievidza, Vnútorná 117/12 +421917971058 Language: SK,CZ,HU,PL,EN,RU,UA
www.betonform.sk