Fence45/ Plotový dielec45/ Kerítés45

Fence45/ Plotový dielec45/ Kerítés45

Kód produktu/ Code of product/Termék kod: AD152
Cena bez DPH/Price without VAT/Ár nélkül: 33,50 €
Cena s DPH/ Price with VAT/ ÁFA: 40,20 €
ABS fence form № 45 blank fence panel, «Vine», suitable to Rubble, recommended form of column № 2, 5, 12
ABS plotová forma č.45 základná "Vinohrad" vhodná k lámanému kameňu , odporúčaný st'lp č. 2,5,12

 

weight/ váha 2.5 kg
dimensions/ rozmery 200 × 50 × 4 cm
 

 

Vyhľadávanie/ Search/ Keresés

Kontakt/ Contact/ Kontakt

BETONFORM 97101 Prievidza, Vnútorná 117/12 +421917971058 Language: SK,CZ,HU,PL,EN,RU,UA
www.betonform.sk