Fence23/ Plotový dielec23/ Kerítés23

Fence23/ Plotový dielec23/ Kerítés23

Kód produktu/ Code of product/Termék kod: AD103
Cena bez DPH/Price without VAT/Ár nélkül: 33,50 €
Cena s DPH/ Price with VAT/ ÁFA: 40,20 €
ABS fence form № 23 top fence panel, «Rockface of the cells in the bricks», suitable to form 24; recommended form of column № 1, 2, 4
ABS plotová forma č. 23 horná časť panelu "Skalné steny buniek v tehlách" vhodný k forme 24 odporučaný stĺp č.1,2,4
weight/váha 2.5 kg
dimensions/rozmery 200 × 50 × 4 cm
 

 

Vyhľadávanie/ Search/ Keresés

Kontakt/ Contact/ Kontakt

BETONFORM 97101 Prievidza, Vnútorná 117/12 +421917971058 Language: SK,CZ,HU,PL,EN,RU,UA
www.betonform.sk