ABS form Internal part for Italy #2 20х20 cm Wood Block/ABS forma Vnútorná časť pre Taliansko/ABS forma A belső rész Olaszország

ABS form Internal part for Italy #2 20х20 cm Wood Block/ABS forma Vnútorná časť pre Taliansko/ABS forma A belső rész Olaszország

Kód produktu/ Code of product/Termék kod: AD451
Cena bez DPH/Price without VAT/Ár nélkül: 2,16 €
Cena s DPH/ Price with VAT/ ÁFA: 2,59 €
ABS and PVC form for pavement, Border paving, road plates
ABS a PVC forma pre dlažbu, hranice dlažby, cestné dosky
weight/váha 0.5 kg
dimensions/rozmery 50 × 50 × 7 cm
 
 

 

Vyhľadávanie/ Search/ Keresés

Kontakt/ Contact/ Kontakt

BETONFORM 97101 Prievidza, Vnútorná 117/12 +421917971058 Language: SK,CZ,HU,PL,EN,RU,UA
www.betonform.sk