ABS form facade tiles to be used with styrofoam 10/ABS fasádne obklady,ktoré majú byť použité s polystyrénom 10/ABS formabán homlokzati csempe alkotnak kell használi hungarocell 10

ABS form facade tiles to be  used with styrofoam 10/ABS fasádne obklady,ktoré majú byť použité s polystyrénom 10/ABS formabán homlokzati csempe alkotnak kell használi hungarocell 10

Kód produktu/ Code of product/Termék kod: AD345
Cena bez DPH/Price without VAT/Ár nélkül: 6,12 €
Cena s DPH/ Price with VAT/ ÁFA: 7,34 €
ABS form facade tiles to be used with styrofoam
ABS fasádny obklad,ktorý má byť použití s polystyrénom
weight/váha 0.5 kg
dimensions/rozmery 50 × 50 × 1.8 cm
 

 

Vyhľadávanie/ Search/ Keresés

Kontakt/ Contact/ Kontakt

Oleh Smyrnov & K 97101 Prievidza, Ciglianska cesta 3 +421917971058 Language: SK,CZ,HU,PL,EN,RU,UA
www.betonform.sk