Facade/ Fasády/ Homlokzat

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 31/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.31/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 31

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 31/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.31/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 31

ABS form facade tiles to be used with styrofoam ABS fasádny obklad,ktorý má byť použití s polystyrénom č.31 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 1.8 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 9,30 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 32/ABS fasádne obklady,ktoré majú byť použité s polystyrénom č.32/ABS formabán homlokzati csempe alkotnak kell használi hungarocell 32

ABS form facade tiles to be  used with styrofoam 32/ABS fasádne obklady,ktoré majú byť použité s polystyrénom č.32/ABS formabán homlokzati csempe alkotnak kell használi hungarocell 32

ABS form facade tiles to be used with styrofoam ABS fasádny obklad,ktorý má byť použití s polystyrénom č.32 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 25 × 1.8 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 5,40 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 33/ABS fasádne obklady,ktoré majú byť použité s polystyrénom č.33/ABS formabán homlokzati csempe alkotnak kell használi hungarocell 33

ABS form facade tiles to be  used with styrofoam 33/ABS fasádne obklady,ktoré majú byť použité s polystyrénom č.33/ABS formabán homlokzati csempe alkotnak kell használi hungarocell 33

ABS form facade tiles to be used with styrofoam ABS fasádny obklad,ktorý má byť použití s polystyrénom č.33 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 25 × 1.8 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 5,40 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam č.34/ABS fasádne obklady,ktoré majú byť použité s polystyrénom 34/ABS formabán homlokzati csempe alkotnak kell használi hungarocell 34

ABS form facade tiles to be  used with styrofoam č.34/ABS fasádne obklady,ktoré majú byť použité s polystyrénom 34/ABS formabán homlokzati csempe alkotnak kell használi hungarocell 34

ABS form facade tiles to be used with styrofoam ABS fasádny obklad,ktorý má byť použití s polystyrénom č.34 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 25 × 1.8 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 5,40 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 35/ABS fasádne obklady,ktoré majú byť použité s polystyrénom č.35/ABS formabán homlokzati csempe alkotnak kell használi hungarocell 35

ABS form facade tiles to be  used with styrofoam 35/ABS fasádne obklady,ktoré majú byť použité s polystyrénom č.35/ABS formabán homlokzati csempe alkotnak kell használi hungarocell 35

ABS form facade tiles to be used with styrofoam ABS fasádny obklad,ktorý má byť použití s polystyrénom č.35 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 1.8 cm    

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 9,30 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 36/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.36/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 36

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 36/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.36/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 36

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.36 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 75 × 50 × 1.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 12,60 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 37/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.37/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 37

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 37/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.37/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 37

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.37 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 1.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 9,30 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 38/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.38/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 38

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 38/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.38/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 38

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.38 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 1.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 9,30 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 39/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.39/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 39

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 39/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.39/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 39

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.39 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 1.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 13,80 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 40/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.40/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 40

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 40/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.40/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 40

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.40 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 1.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 13,80 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 41/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.41/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 41

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 41/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.41/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 41

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.41   weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 25 × 1.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 5,40 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 42/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.42/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 42

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 42/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.42/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 42

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.42 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 38.5 × 19.5 × 3 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,60 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 43/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.43/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 43

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 43/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.43/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 43

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.43 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 25 × 1.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 5,40 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 44/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.44/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 44

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 44/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.44/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 44

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.44 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 39 × 19 × 2 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 5,40 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 45/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.45/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 45

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 45/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.45/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 45

ABS form facade tiles to be used with styrofoam  Common size 95х53 cm, brick size 28,5х14х2,3 26х13,5х2,5 cm fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.45 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 95 × 53 × 2.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 18,96 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 46/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.46/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 46

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 46/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.46/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 46

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.46 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 1.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 9,30 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 47/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.47/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 47

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 47/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.47/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 47

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.47 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 1.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 9,30 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 48/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.48/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 48

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 48/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.48/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 48

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.48 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 1.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 9,30 €

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 49/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.49/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 49

ABS form facade tiles to be used with styrofoam 49/ABS fasádne obklady, ktoré majú byť použité s polystyrénom č.49/ABS formában homlokzati csempe kell használni hungarocell 49

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.49 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 50 × 50 × 1.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 13,80 €

ABS form for platband (pair)/ABS forma pre platband č.1(pár)/ABS formában platband (pár)

ABS form for platband (pair)/ABS forma pre platband č.1(pár)/ABS formában platband (pár)

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.1 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 850 × 100 × 1.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 15,60 €

ABS form for molding 2/ABS forma pre liatie č.2/ABS formában öntvény 2

ABS form for molding 2/ABS forma pre liatie č.2/ABS formában öntvény 2

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.2 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 150 × 12 × 4 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 18,96 €

ABS form for molding 3/ABS forma pre liatie č.3/ABS formában öntvény 3

ABS form for molding 3/ABS forma pre liatie č.3/ABS formában öntvény 3

ABS form facade tiles to be used with styrofoam fasádny obklad, ktorý má byť použití s polystyrénom č.3 weight/váha 0.5 kg dimensions/rozmery 200 × 10 × 1.8 cm  

Vaša cena/ Your price/Az Ön ára: 18,96 €

Vyhľadávanie/ Search/ Keresés

Kontakt/ Contact/ Kontakt

BETONFORM 97101 Prievidza, Vnútorná 117/12 +421917971058 Language: SK,CZ,HU,PL,EN,RU,UA
www.betonform.sk